company_intr_bg04

Certifikat

Autorsko pravo 6 komada sertifikata-01 (1)

Potvrda o autorskim pravima 1

Autorsko pravo 6 komada sertifikata-01 (2)

Potvrda o autorskim pravima 2

Autorsko pravo 6 komada sertifikata-01 (3)

Potvrda o autorskim pravima 3

Autorsko pravo 6 komada sertifikata-01 (4)

Potvrda o autorskim pravima 4

Autorsko pravo 6 komada sertifikata-01 (5)

Potvrda o autorskim pravima 5

Autorsko pravo 6 komada certifikata-01 (6)

Potvrda o autorskim pravima 6

CE mašina za led

CE mašina za led

ISO

ISO

Potvrda o registraciji žiga

Certifikat o registraciji žiga

Mašina za vakuumsko hlađenje-MD

Mašina za vakuumsko hlađenje-MD

Kvalifikacija instalacije hladnjače 1

Kvalifikacija instalacije hladnjače 1

Kvalifikacija instalacije hladnjače 2

Kvalifikacija instalacije hladnjače 2

Preduzeće visoke tehnologije

Preduzeće visoke tehnologije

Inovativna MSP

Inovativna MSP